Bestrating oprit

Dit werk betrof het compleet bestraten van de oprit inclusief de toegang naar de achtertuin. In de oude situatie bestond de verharding hoofdzakelijk uit grind, dit moest dus ontgraven en afgevoerd worden. Voordat de bestrating werd aangebracht zijn er rond de woning diverse infiltratiekratten ingegraven waar de bestaande hemelwaterafvoeren op zijn aangesloten, hiermee wordt het regenwater volgens de huidige normen afgevoerd in de grond. Na het aanbrengen van de puinfundering kon met de aanleg van de bestrating worden begonnen. Het eindresultaat mag er weer zijn.